THATCH BİRİKİMİ TEHLİKESİ

Thatch, yaşayan ve ölü gövdeleri, yaprakları ve aktif büyüyen çim ve altındaki toprak tabakası arasında biriken sıkılaşmış ve iç içe geçmiş kök tabakasıdır. Thatch, yaşayan çimin normal bir parçasıdır. Çok kalın olmaması kaydıyla, aşırı yıpranmaya karşı çimin dayanıklılığını artırır.


 

Çim kalitesini nasıl etkiler?

Aşırı thatch katmanı (en fazla 2,5 cm) köklerin faydalanacağı hava, su, gübre ve diğer malzemelerin hareketini kısıtlayabilir. Hava ve su açısından geçirimsiz bu  tabakayı içeren çimlerin kuraklık direnci azalır ve köklenmenin kısıtlanmasına neden olur. Dahası, thatch kurur durumunda olduğundan kolaylıkla yeniden ıslanması sağlanamaz. Thatch nemli kalsa bile, çim hastalıklarına sebep olan mantarları barındırabilir. Sıcaklık ve nem koşulları doğru olduğunda, bir hastalık istilasına dayanamayan zaten zayıflamış olan çim ölebilir. Bu oluşan kalın kök katmanının genel etkisi ile  çim bakım uygulamalarına iyi yanıt vermeyen  çim ,kolayca olumsuz hava koşulları ve zararlılar tarafından zarar görebilir. Thatch sıcak ve soğuk toleransını azaltır.

Araştırmalar, solucan ve mikroorganizma faaliyetlerinin aşırı thatch birikiminin önlenmesinde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. İyi havalandırma, toprağın yaklaşık  pH’ının 6,5(pH azaldıkça Thatch oluşumu artar. Asit topraklarda mikrobiyal aktivite azalır ve bu nedenle thatch yıkımı azalır.)  ve yeterli nemin yararlı mikroorganizmaların birikmesini ve aktif olmasını teşvik eder. Dengesiz gübreleme ,mantar ilaçları ve böcek öldürücü ilaçların gelişi güzel kullanımı çimdeki faydalı organizmalar için çok zararlıdır. Çok fazla azot hastalığın gelişmesini teşvik edebilir. Yüksek azotlu gübreleme ile gürleşen çim, zararlı böcek ve hastalıklara karşı daha dayanıksızdır.Çim biçiminde çim aralarına dökülen küçük artıklar thatch tabakasını kalınlaştırmaz.Aksine mikrorganizmaların bunları parçalamasıyla faydalı besin maddesi oluşumu gerçekleşir. Doğru bakım uygulamaları ile , dolayısıyla daha az pestisit ve uygun gübreleme ile yoğun mikroorganizma oluşumu teşvik edilerek  sağlıklı çim alanların oluşması sağlanmış olur. Thatch,pestisitlerin etkinliğini azaltabilir.Mesela mayıs böceği kurtlarının korunmasını sağlar.İlacın ulaşmasını engeller.Aşırı gübreleme çimi fazla geliştirecektir ve mikroorganizmalar yıkım için yetemeyektir.Thatch tabakası artışa geçecektir.Aşırı sulama da topraktaki oksijeni barındırmayacağından mikroorganizmaların faaliyetini düşürecektir.

Varlığını nasıl tespit edebiliriz?

Çimde  bir thach tabakasının  sorun olup olmadığını belirlemek için, 4-5 cm derinliğinde küçük, üçgen şeklinde bir örnek alınır. Numune toprağının üstünde bulunan thatch tabakası kalınlığı ölçülür. Bu katmanı daha sıkıştırarak kalınlığını ölçün ve 1,5 cm ‘den kalın ise thatch tabakasını inceltin.

Thatch aşırı kalınlığa gelince, randımanlı mekanik araçlar ile seyreltilir. Dikey biçme makineleri, verticut makinesi, veya güçlü tırmıklar ile temizleme işi yapılır. Yaz sonunda ekim ayında yapılan uygulama idealdir. Dikkat! Bu temizleme ile  tüm thatch katmanını  kaldırmaya çalışmayın; toprak ıslakken YAPMAYIN. Kireç uygulaması ve havalandırma;hava, su ve besin ilişkilerini geliştirerek bakteriyel ayrışmayı uyarırlar.

Toprak analizine göre fosfor,potasyum ve kireç gübrelemesi,azotlu gübrelemede azaltma,sık biçim ve 6 cm civarında çim boyunu korumak thatch tabakasını kontrol altında tutmaya yarar.Tthatch tabakasının incelmesi ile Top dressing denen işlemi yapmak uygundur.(Top dress:Çim alanın üzerine elenmiş nebati toprak atılması,seyrekse tohum ile atılması işlemi)