ACABA TOPRAĞINIZ NASIL?

Toprak pH’sı, toprak reaksiyonudur.  Başka bir deyişle toprağın asit, nötr ya da alkali  olduğunun göstergesidir.  pH değeri 0-14 arasında değişir.  pH = 7 nötr özelliktir, 7’nin altındaki pH değerleri asit, 7’nin üstünde pH değerleri ise alkalidir.


pH ile ifade edilen Toprak Reaksiyonu bitki gelişimi için önemlidir.  Çünkü pH’ın Bitki Besin Maddesi alımı,Toksik iyonların suda çözünürlüğü,Mikro organizmaların aktivitesi üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır.

Bitki Besin Maddelerinin çözünürlüğü ve bitki tarafından alınabilirliği toprak pH değerine göre değişkenlik gösterir.  Bazı Bitki Besin Maddeleri yüksek pH değerlerinde suda çözünemezken bazı Bitki Besin Maddeleri ise düşük pH değerlerinde kökler tarafından alınamaz.  Her bir bitkinin optimum gelişimi için gerekli pH değeri farklıdır.  Ancak Bitki Besin Maddelerinin çoğunluğunun azami alınabilirliği 5.5 ile 7.0 arasındaki pH değerlerinde gerçekleşir.

Mikro organizmalar toprağın, bitki gelişimi ve büyümesinde uygun verimli bir ortam haline dönüşmesinde çok önemli bir rol oynarlar. Mikro organizma popülasyonlarının çoğunluğu, toprağın biyolojik aktivitesini oluşturan fonksiyonlarını, nötr civarındaki pH değerlerinde ideal bir biçimde yerlerine getirirler.

Sonuç olarak genel kural, toprak pH’sının yüksekliğinin bitki sağlığını kısıtlayan bir faktör olduğudur.  Topraktaki yüksek pH problemini çözümlemede KÜKÜRT’ün önemi büyüktür. KÜKÜRT’ün toprağı asitleştirme etkisi vardır. KÜKÜRT su ve oksijen bulunan ortamlarda toprak bakterileri (Thiobacillus spr) tarafından oksidasyona uğratılarak, sülfürik aside dönüşür ve böylece toprak pH’sını düşürerek toprakta bağlanmış Bitki Besin Maddelerinin bitki tarafından alınabilir hale gelmesini sağlar.

Özellikle az yağış alan bölgelerdeki birçok topraklar, yüksek pH değerlerine sahiptir.  Yüksek pH değerleri topraklardaki Bitki Besin Maddelerinin bitkiler tarafından alınabilirliği, toprağın verimliliği ve gübreleme programları üzerinde çok önemli rol oynar.

Yüksek pH’lı toprakların genellikle verimsiz olmasının baş nedeni yüksek pH’nın FOSFOR ve iz elementlerin (DEMİR, MANGAN ve ÇİNKO) toprakta hareket etmez hale gelmesine yol açması ve de buna ilaveten bu tür topraklarda yüksek miktarlarda SODYUM bulunabilmesidir.

Yüksek pH’lı toprakların verimi pH’ı düşürerek iyileştirilebilir.  Ancak böyle toprakların etkin bir biçimde düzeltilebilmesi toprağın alkalinite (baziklik) yapısı ve düzeyine, sulama suyunun kalite ve miktarına, toprak tipine ve yetiştirilen bitkiye bağlıdır.