KIŞ AYLARINDA ÇİM BAKIMI

Bitkilerin kök alanlarını örtecek şekilde toprağın üzerine 2 parmak kalınlığında serilen organik maddedir.Yaz aylarında meydana gelen ani sıcaklık artışları bitkilerde ciddi streslere sebep olmaktadır.Ani sıcaklık değişimi ile ölüm moduna gireblir,yapraklar sararır ve dökülebilir.Ayrıca bu dönemlerde bu değişimler öyle hızlı olur ki farkına bile varılmadan bitkilerde önemli zararlar meydana gelebilir.Bu zamanlarda kök bölgesindeki nemi korumak önem arz eder.


Bu amaçla serilen malç ,nemin buharlaşmasını yavaşlatır ve nemin kök bölgesinde tesis edilmesini sağlayarak sıcaklığı düşürür.Kışın ise kök bölgesini sıcak tutarak aşırı donmalardan meydana gelecek zararları en aza indirger.

2 parmak kalınlığında serilmesi bu bölgede yabancı ot çıkmasını da engeller.Çünkü yabancı otlar bitkinizle asalak bir yaşam kurmuş ortakçılardır.

Çürümüş bitki artıkları,parçalanmış dallar ve yapraklar,saman,kalın talaş,kompost ve çeşitli ağaç yongaları malçalama işini görmektedir.

İşte bir ipucu: Malç malzemesini bazı azotlu gübrelerle karıştırarak daha küçük parçalara ayrılmasını hem de bitki beslenmesini sağlamak mümkündür.