BAHÇENİZİN TOPRAK HARCI

BİTKİ HARCINIZ
Bitkilerin yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için en önemli etmen bitkilerin durak yeri olan canlı yapı yani bitki toprağıdır. Dikeceğiniz bitkinin yaşam faaliyetini sürdürmesi sağlıklı toprak harcından geçer. Şimdi akıllara şu soru geliyor; sağlıklı bitki harcı nedir veya nasıl olur?


 

Eğer bitkiniz istenildiği şekilde büyüyor ise (su tutma kapasitesi, besin elementi alınırlığı,verimliliği vb. iyi ise) toprağınızda problem yok demektir. Şayet gidişatta bir aksama var ise bilin ki toprakta yolunda gitmeyen bir takım şeyler vardır. Peki toprak harcınızın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarsınız.

unun da en kolay yolu toprak analizi yaptırmaktan geçer. Toprak analizi sonucu toprağınızın ph, tuzluluk, organik madde ve besin elementlerinin yarayışlılığını görebilirsiniz. Bu bir hastaya kan tahlili yapılarak hastalığın tanısını koymaya benzer. Kesin ve sonuç odaklıdır. O yüzden toprak analizi şarttır. Esas önemli olan dikim veya ekim harçlarınızı alttaki toprak yapısı,eğimi,güneş alıp almaması,bitki su tüketim fizyolojisi yani çok tüketip tüketmediği,bitki kök yapısı dikkate alınarak harçlar yapılır.Şimdi gelin bitkinizi dikerken kullanacağınız bazı toprak harçlarından bahsedelim.

Bitki ekim harçları; toprağa çeşitli oranlarda karıştırılan organik (canlı) ve inorganik (cansız) yapılardır.

Yaprak Çürüntüsü (Kompost); kompostun kelime anlamı karışımdır. Ağaçlardan dökülen yaprak veya dalların tam çürümesi sonucu oluşan organik karışımlardır. Kompost toprağın organik madde yapısını arttırırak su tutma kapasitesini ve besin elementi alınabilirliğini kolaylaştırır. Ekim harçları olarak ibreli ağaç ve ormanlarından alınacak bitkisel çürüntü kompost olarak kullanılmamalıdır. Her türlü organik evsel atıklar dan da kompost yapılabilir.

Torf; Bol yağışlı bölgelerde, havasız koşullarda, su altında parçalanarak oluşan sazlık veya bataklık bitki kalıntılarıdır. Steril, lifli yapısı nedeniyle çok su tutan ve asit karakterli organik bir maddedir. Çiftlik gübresi ile karıştırılıp fermente olması sağlanarak tüf, pomza, zeolit ya da kum perlitle karıştırılarak kullanılabilir.

Perlit; Yumuşak yapıda griye çalan beyaz renkte çok hafif bir yapıdır. Kırıldıktan sonra elenir ve çok yüksek sıcaklıklarda genleştirilerek patlatılır. Su tutma kapasitesi yüksek, ısı geçirgenliği ve özgül ağırlığı çok düşük olan perlit, yüksek derecede ısıtıldığı için de sterildir. Toprak karakterinin iyileştirilmesi, çim ekimi, çiçek kasaları ve çatı bahçeleri için harç hazırlanması, amacı ile kullanılabilir.

Kum; Toprak karakterinin iyileştirilmesi ve bitkinin yetiştirileceği alanı hazırlamak üzere kullanılabilir. Dere kumu, en fazla 1,5 mm boyutunda, dişli ve temiz olmalı, çok az silt içermeli, kireç ve tuz bulundurmamalıdır. Drenaj kanalları içine ya da çiçek kasalarının altında kullanılacak kum 3-7 mm çapında yıkanmış, eş boyutlu ve yuvarlak olması tercih edilmelidir.Deniz kumu uygun değildir.

Hayvan Gübresi; Günümüz koşullarında sürekli artan nüfusla beraber tüketimde artmaktadır. Bu nedenle ahır gübresinin yetersizliği öne çıkmaktadır. Üreticide kimyasal gübre kullanımını tercih etmektedir. Ahır gübresi barındırdığı besin elementleri sayesinde toprağınızın organik madde içeriğini arttırır. Organik maddenin artmasıyla beraber besin elementlerinden faydalanma, su geçirgenliği, toprak ph’sı, mikroorganizma faaliyetleri artar ve toprağınız daha verimli bir hale gelir. Aynı zamanda organik maddenin artması demek toprağınızın yapısal anlamda da en verimli toprak halini alması demektir. Her şeyin fazlası zarar olduğundan uygun dozda ve uygun kıvamda kullanılması önemlidir. En uygun kullanım şartlarını öğrenmek için bize danışabilirsiniz.