Sulama Sistemi Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Peyzaj alanlarında birden çok bitki grupları yer alır. Çalılar, yer örtücüler, ağaçlar, mevsimlikler, geniş yapraklı ya da ibreli bitkiler vs… bitkilerin suya duydukları ihtiyaçta kendi içlerinde değişkenlik gösterir. Örneğin; geniş yapraklı bitkiler suya daha çok ihtiyaç duyarken ibreli bitkiler daha az ihtiyaç duyar. Yaprağın büyüklüğü buna büyük etkendir. Çünkü bitki yapraklarının yüzey genişliği arttıkça bitki yüzeyinden oluşan buharlaşma, terleme ve dolayısıyla su kaybı da artar. Bu nedenle projelendirme yapılırken bunlar göz önünde bulundurulur ve sulama süresi buna göre ayarlanır. Küçük çalı gruplarında çoğunlukla damla sulama sistemi kurulurken, çim ve geniş alanlarda yağmurlama sulama sistemi kurulur.


Çok güneş alan bölgelerde suyun toprak topraktan emilmesi daha kolay olur. Ayrıca güneşli bölgelerde buharlaşmada çok olacağından o bölgenin sulama süresi daha uzun tutulur. Gölgeli alanlarda ise tersi söz konusudur.

Sulama sisteminde iki tip sprink kullanılır. Bunlardan biri rotor diğeri ise sprey sprinkler’dir. Bunların çalışma basınçları da yağmurlama hızları da birbirlerinden farklıdır. Bu nedenle sprey- rotor hatlar aynı hatta bağlanmazlar.


 
Sprinklerin bahçeye yerleştirme şekli çok önemlidir. Eş bir su dağılımı için sprinklerin doğru şekilde yerleştirilmesi gerekir. Şekilde gözüktüğü gibi bir başlıktan atılan suyun diğer başlığa çarpacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu sayede bahçelerde sulanmamış alan kalmaz ve homojen bir su dağılımı sağlanır.