SULAMA TİYOLARI

Bitkilerin kök bölgesinde olanları dışarıdan bakınca tam olarak bilemiyoruz. Topraktaki besin madde miktarını, toprak pH ını, topraktaki organik madde seviyesini, killi olup olmadığını tespit etmek sadece TOPRAK ANALİZİ ile mümkündür. Bu gün hastaneye gidildiğinde doğrudan kan analizi yapılarak tanı ve tedavi süreci başlamaktadır. Artık sadece dokunarak ve bakarak muayene ile tanı tespiti mümkün olmamaktadır.


 

Bitki bakımında da durum bundan farklı değildir. Teknik olmayan klasik bahçevan bakımı geride kalmıştır. Toprak tipi (killi,kumlu), bitki dikim lokasyonu (eğimli,gölge,sert zemin yanı), bitki türü ( ibreli,yapraklı,derin veya sığ köklü,büyüme hızı), iklim, mevsimsel sıcaklık stresleri v.b. kriterlerini bakım sürecine ilave etmeden yapılan bakım, bakım değildir. Biz bunları bilmeden yapılan bakıma BİTKİ BAKIM AMELELİĞİ diyoruz. Ne yazık ki bakımlı ve formlu olarak üretilmiş bitkilerden tesis edilmiş binlerce liralık maliyetlerle kurulmuş peyzaj alanları, sırf TEKNİK BAKIM işlerinden bir haber uygulamacıların verdiği kalitesiz hizmetlerden dolayı zarar görmekte, bitkinin yaşaması için hak ettiği bakımı sunamadığından bahçe sahipleri zorda kalmaktadırlar.

Bu amaçla sadece uygulamacıları değil bahçe sahiplerine de bazı bakım ayrıntıları vererek yapılan işlerdeki kalitenin artmasına ve ‘müşteri zaten bir şeyden anlamıyor, ben işime bakayım, ben zaten işi biliyorum’ diyen ama işi bildiğini zanneden zihniyetlere faydalı olması bakımından bu site karşılıksız hizmet etmektedir.

Ekte sunulan resimde anlatılmak istenen konu, bitkilerin yukarıda saydığımız teknik bakım kriterleri göz önüne alınarak bitki dikim planlarının yapılmasıdır. Ne yazık ki bu sektörde biri yanlış yere ve yanlış teknikle diker ve sonuçta, sıkıntılar bahçe bakımcısında patlar.

Bu resme göre bitki dikerken bazılarının yanına daha sığ köklü bitki dikilmesi öneriler. Ani bastıran yaz sıcaklıklarında strese girme riski en fazla olan bu sığ köklü bitkiler olacaktır. Bu amaçla dikilmiş bitkilerin yapraklarında oluşacak olan hafif solgunluk, ileriki zamanlarda yakınında bulunan daha derin köklü olan bitkilerin de susuzluk açısından sıkıntı çekeceğini göstergesidir. Bitkilendirme yapılırken buna dikkat etmeli ve bahçe bakımında da bu takip işlerini gözden kaçırmamak gerekir.

Özellikle yeni dikimi yapılan bitkilerde kök sisteminin uygun şekilde gelişmesi için gerekli süre en az 4-5 yıldır. Bu süre eğer dikim çukuru küçük açılmış, taban toprağı sert ve geçirimsiz ise daha da fazla olmaktadır. Dolayısıyla genelde ilkbahar bitki dikimlerinde, yaza sarkan günlerde sulama, DİP SULAMA yani kök bölgesindeki nemi koruyucu olan sulama tekniği uygulanmaz ise bitkiler yaz stresine girip kurumalar görülmektedir.