BAHAR AYLARINDA ÇİM BAKIMI

Bahar aylarında yapılan çim bakımı, çimlerin sağlıklı olabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Thatch tabakası(çim aralarındaki sarı samansı tabaka) kontrolü ve yabancı ot temizliği gibi birçok işlem bahar aylarında yapılmaya başlanmalıdır.


 

İlk olarak…
Thatch tabakası temizlenmeden önce çim üzerindeki ölü yapraklar ve kış aylarından kalan artıkların temizlenmesi işlemi yapılmalıdır.

Tahtch tabakasının kaldırılması
Ölü çimlerin kaldırılması işlemidir. Bu işlemi yapmak için verticut makinesine ihtiyaç vardır. Ölü çimlerin kaldırılması, çimlerin hava almasını sağlayarak daha sağlıklı bir yapıya dönüştürür. Verticut işleminin erken bahar aylarında yapılması önerilmektedir.

Ara ekim
Çim alanınızda meydana gelen seyrelmelerin giderilmesi için en iyi çözüm ara ekim yapılmasıdır. Seyrelen bölge önce tırmıkla kazılarak, tohum ekimi gerçekleştirilir. Ardından üzerine kapak toprağı da denilen ince toprak tabakası atılarak çimlerin kardeşlenmesi beklenir.

Yabancı ot kontrolü
Çim alanınızdaki yabancı otlar için en iyi çözüm yabancı ot ilaçlarıdır. Uzman Ziraat Mühendisi’nden alacağınız tavsiyeye göre kullanılmalıdır. İlk uygulamadan yaklaşık 1 ay kadar sonra ikinci uygulamaya geçilmelidir.

Gübreleme
Bahar ayları özellikle Marmara Bölgesi için çimlerin en sık gelişme gösterdikleri aylardır. Uzman tavsiyesine göre kullanacağınız özel sıvı gübrelerle çimlerinizde daha hızlı bir dönüşüm yakalayabilirsiniz. Gübre tercihleri konusunda Bahçevalar Peyzaj’ın uzman Ziraat Mühendislerinden yararlanabilirsiniz.