SERTİFİKALI ÜRÜNLER KONUSUNDA UYARIYORUZ

Çağımızda teknolojinin gelişme hızıyla doğru orantılı olarak gıda maddelerindeki hastalık riskleri de artarak hızlanmaktadır. Bu nedenle bahçevanlar olarak  bahçe sahiplerinin dikeceği fidanlarda ve ekeceği tohumlarda sertifikalı olmalarına dikkat etmeleri için uyarıyoruz.


Peki sertifikalı ürün bahçemize ne gibi katkılar sağlar…

  • Sertifikalı ürünler gençtir. Genç ürünlerin hücre enerjisi yüksek olduğundan çimlenme ve büyüme kabiliyeti daha fazladır.
  • Saf olduklarından çimlendiklerinde veya büyüdüklerinde farklı bir ürün olarak karşımıza çıkmazlar.
  • En iyi şekilde ilaçlanmaları yapılmıştır bu nedenle hastalık riski çok düşüktür.
  • Yabancı maddelerden tamamen arındırılmıştır (eleme yöntemi uygulanır).Tohumların çuval veya paketleri  hijyenik koşullarda sağlamca kapatıldığından dış etmenlerden bir ölçüde korunmuştur..
  • Genelde çinko ile kaplama yapılmıştır. Çinkolu  ürünlerin çimlenmesi ve köklenmesi hem fazla olur hem de hızlı olur. Sonuç itibariyle toprağa uyumu fazla olacağından topraktaki gübreden de daha kolay ve daha fazla faydalanabilirler. Verimsiz bahçelerde tohumun çimlenmesi zor olacağından çinko ile kaplı sertifikalı ürün kullanılması avantaj sağlar.
  • Tohum ve fidan kaliteli olduğu için vereceği ürün, hem bol hem de kaliteli olacaktır.
  • Ürünlerin bir çoğu hastalıklara, kuraklığa ve soğuğa karşı dayanıksızdırlar. Bu nedenle verim düşük olur. Şayet sertifikalı ürün kullanırsanız bu gibi etmenlere karşı dayanıklılığı daha fazla olacaktır.